دانشکده علوم جنگل

نام آزمایشگاه: اکولوژی و خاکشناسی جنگل

مسئول آزمایشگاه: دکتر رامین رحمانی و دکتر هاشم حبشی

اهداف آزمایشگاه:

1- انجام آزمایش های فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیکی معمول در تحقیقات خاکهای جنگلی

2- مطالعات اكولوژيك گونه هاي جنگلي و تأثيرات شيوه هاي مختلف جنگلشناسي بر خصوصيات توده ها

توانمندی های آزمایشگاه:

1- انجام بسیاری از مطالعات مربوط در زمینه اوت اكولوژي گونه هاي مختلف جنگلی

2- قابلیت انجام بسیاری از آزمایشگات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاکشناسی همانند اندازه گیری خصوصیاتی چون pH، ماده آلی خاک و گیاه، بافت خاک و گیاه، وزن مخصوص ظاهری، رطوبت گل اشباع، فسفر قابل تبادل، تنفس میکروبي، پتاسيم تبادلي،قابلیت هدایت الکتریکی، نیتروژن کل خاک و گیاه.

تجهیزات آزمایشگاه:

 نام دستگاه

کشور سازنده

 کاربرد 

 توضیحات

سانتریفیوژ

 ایران

عصاره گیری از ترکیبات خاک، گياه و جانواران خاکزی

 4000 دور در دقیقه

اسپکتروفتومتر

 آلمان

اندازه گیری عناصری چون فسفر در نمونه های خاک و عصاره های گیاه

Spekol 2000

بن ماری

 ایران

جهت فراهم نمودن حرارت غیر مستقیم (بخار آب اشباع) در دما و زمان مشخص

کوره الکتریکی

 ایران

جهت سوزاندن نمونه های گیاه با حرارت بالا در آزمایشات مختلف

 آون

 ایران

خشک کردن نمونه های خاک و گیاه

 pHمتر

 ایران

اندازه گیری مقدار اسیدی و قلیایی بودن محلولهای مختلف

EC و pHمتر

 آلمان

اندازه گیری مقدار EC محلول های مختلف

شیکر

 ایران

جهت همزدن نمونه ها در سرعت و زمان مشخص

ترازوی دیجیتال

 ایران

توزین مواد و نمونه های آزمایشی

استیرر

 ایران

کمک به حل شدن مواد در ترکیبات مختلف همراه با فراهم نمودن حرارت

 همزن برقی

 ایران

مورد استفاده در آزمایش تعیین بافت خاک

 آب مقطر گیر

 ایران

تهیه آب مقطر مورد استفاده در آزمایشات

 دستگاه تصفیه آب

 ایران

تهیه آب دیونایز مورد استفاده در مطالعات مختلف

یخچال

 ایران

جهت نگهداری نمونه های خاک، آب و گیاه

 eco

eco13513 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 485017
تعداد بازدید امروز: 88
تعداد کاربران آنلاین: 3

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 3 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو