اطلاعیه برگزاری کارگاه تولید و پرورش قارچ خوراکی – دارویی شی تاکه

اطلاعیه برگزاری کارگاه تولید و پرورش قارچ خوراکی – دارویی شی تاکه

—شي‌تاكه يكي از قارچ‌هاي دارويی مهم دنيا است که قدمت کشت آن به 1000 سال مي‌رسد, نام علمیLentinula edodes(Berk)  که به نام های قارچ سياه جنگلي يا نام چيني Shiang-gu نيز شهرت دارد دومین قارچ خوراكي مهم در دنيا از لحاظ توليد است.

—اين قارچ نه تنها به خاطر طعم و مزه دلپذير و ارزش غذايي آن، بلكه به دليل خواص دارويي آن اهميت زيادی داشته و بعنوان سنبلی از طول عمر در آسیا شناخته می شود.

—قارچ‌هاي خوراکي و دارويي مانند شي تاكه مستقيماً از ضايعات ليگنوسلولزي بخش کشاورزي (شامل کاه و کلش غلات، ضايعات حاصل از هرس درختان، خاک اره، دانه قهوه، پوست پنبه دانه و غيره) استفاده مي‌نمايند و بنابراين يکي از باصرفه ترين و اقتصادي‌ترين محصولات هستند.

—به نظر مي‌رسد كه در كشور ما ايران به غير از تجارب فردي، تاكنون اقدامي در جهت پرورش و توليد تجاري اين قارچ منتشر نشده است.