برگزاری همایش ملی مدیریت و خدمات بوم سازگان جنگل های طبیعی و دست کاشت

همایش ملی “مدیریت و خدمات بوم سازگان جنگل های طبیعی و دست کاشت” با حضور دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سه شنبه، بیست و نهم مهرماه، به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

رئیس این همایش ملی گفت: این همایش جزو اولین همایش های ملی است که با محوریت مدیریت منابع طبیعی، مراتع و جنگلها در کشور برگزار می شود و این تبادل نظر و همفکری پژوهشگران و محققین مختلف از سراسر کشور در خصوص یک موضوع و رویکرد جدید با عنوان مدیریت منابع طبیعی، مراتع و جنگلها بسیار ارزشمند است و امیدواریم دستاوردهای خوبی را هم برای جامعه علمی و هم بخش مدیریت اجرایی منابع طبیعی کشور به همراه داشته باشد.

دکتر نجفی نژاد با بیان اینکه امروزه در موضوع منابع طبیعی و مدیریت مراتع و جنگلها و سایر منابعی که در اختیار داریم نیازمند اتخاذ رویکردهای جدیدی هستیم گفت: یکی از این رویکردها، رویکرد خدمات بوم سازگان و یا ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تصریح کرد: آب سالم، هوای پاکیزه، خاک سالم و نهایتاً انسان سالم که سلامت او کاملاً وابسته و مرتبط با سلامت اکوسیستم هایی است که در آن زندگی می‌کند و از آنها بهره بهره‌برداری می‌کند، از خدمات با اهمیت این اکوسیستم ها است.

 ایشان با تأکید بر چگونگی ارزشگذاری این خدمات و محاسبه مابه ازای اقتصادی آن در چرخه اقتصادی کشور و نقش موثر آن در مدیریت پایدار اکوسیستم ها گفت: در همه نقاط دنیا به ویژه در کشور ایران، تأمین منابع مالی لازم برای مدیریت این اکوسیستم ها با چالش همراه بوده و این محاسبات و ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی می‌تواند در حل این موضوع کمک شایانی کند.

در ادامه دبیر علمی این همایش با اشاره به اینکه اهمیت جنگل ها روز به روز در سراسر دنیا و به ویژه کشور ایران با توجه به مساحت کم آن به نسبت جامعه در حال افزایش است گفت: در ۲۰۰ سال گذشته، انسان، فعالیت‌ها و بهره‌برداری هایی را در مدیریت جنگل انجام داده است که بیشتر از نوع کارخانه داری و مزرعه داری بوده و بیش از این که به هویت اکوسیستم توجه شود به تأمین چوب برای جامعه توجه شده است.

8

این همایش براساس مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC با کد اختصاصی 47145-99200  برگزار شد.