تولید نهال و کارآفرینی دانشجویان دکتری دانشکده علوم جنگل

با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه سه نفر از دانشجوان دوره دکتری دانشکده جنگل مهندس ایوب رضایی، مهندس غفار یلمه و مهندس زیبا صید سه طرح خود اشتغالی کارآفرینی در سطح محوطه دانشگاه و طرح جنگل شصت کلاته را به مرحله اجرا گذاشته اند هدف از اجرای این طرحها تولید نهال یکساله گونه پالونیا به روش قلمه ریشه و نهال  صنوبر به روش قلمه ساقه و کشت در محیط آزاد می باشد که از اسفند  ماه 1397 تهیه قلمه ها ، تیمار قلمه ها و تهیه بستر کشت اماده و در فروردین ماه کاشت قلمه ها در داخل زمین و نایلکس، طراحی و راه­اندازی شبکه آبیاری قطره ای جهت صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفت. و در تابستان  ابیاری مداوم، خاک پا کردن و هرس کردن وجین علف های هرز انجام شد. قابل ذکر است سطح زیر کشت در این سه طرح حدود 1000 متر مربع  و تعداد 3000 اصله نهال پالونیا و حدود 5000 نهال صنوبر می باشد. نهال­های پالونیا در حال حاضر دارای رشد مناسب با درصد زنده مانی بالا و کیفیت خوب می­باشد ارتفاع  این نهال­ حدود 2 متر و قطر تنه بیشتر از 5 سانتی متر می­باشد. قابل توجه اینکه در حال حاضر این نهالها بخاطر بازار فروش خوبی که دارند توسط خریداران پیش خرید گردیده اند.