گروه جنگلداری

این گروه آموزشی که با هدف فراهم آوردن زمینه پرورش افراد متعهد و متخصص در زمینه مدیریت و پایش منابع جنگلی در داخل کشور راه اندازی شده است، هر ساله در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد و تاکنون تعداد زیادی از کارشناسان و متخصصین علوم جنگل ایران با استفاده از امکانات آموزشی و پژوهشی و همچنین تحت نظر اساتید محترم این گروه مراحل مختلف تحصیلات خویش را به پایان رسانده اند. این گروه در سال 1367تاسیس گردیده است و امروزه با چهار آزمایشگاه تخصصی، شامل آزمایشگاههای تفسیر عکسهای هوایی، جنگلداری و اندازه گیری جنگل، مهندسی جنگل و ژئوماتیک جنگل و چهار عضو هیات علمی به فعالیت مستمر خود ادامه می دهد. هم اکنون آقای دکتر  شعبان شتایی جویباری مدیریت این گروه را به عهده دارند.

………………………………………………………………………………………………………………………….

اعضای هیات علمی این گروه شامل افراد زیر است:

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

گرایش

آخرین مدرک تحصیلی

آدرس پست الکترونيک

محمدهادی معیری

دانشیار

مدیریت اکوسیستم جنگل

دكتري تخصصي

Moayeri@gau.ac.ir

شعبان شتایی جویباری

استاد

سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی در جنگل

دكتري تخصصي

Shataee@gau.ac.ir

آیدین پارساخو

استادیار

مهندسی جنگل (جاده سازی)

دكتري تخصصي

Parsakhoo@gau.ac.ir

جهانگیر محمدی

استادیار

اندازه گیری جنگل

دكتري تخصصي

Mohamadi.jahangir@gmail.com

 ستار عزتی

 استادیار  مهندسی جنگل (بهره برداری)  دكتري تخصصي  s_ztt@yahoo.com
 حنانه محمدی کنگرانی

 دانشیار  سیاست جنگل   دكتري تخصصي