چاپ خلاصه مقالات نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، فرصت ها و چالش ها

چاپ خلاصه مقالات نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، فرصتها و چالشها برای دانلود کتابچه کلیک نمایید. تصاویر خبری همچنین از شرکت کنندگان تقاضا می شود برای دریافت گواهی های خود با خانم موسوی تماس حاصل فرمایند: 09362962618

چاپ خلاصه مقالات نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، فرصت ها و چالش ها

آزمایشگاه های دانشکده

دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور آموزش عملی دانشجویان و همچنین فراهم آوردن امکانات بیشتر در زمینه اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه علوم جنگل تعداد 9 آزمایشگاه تخصصی احداث نموده است که هم اکنون شش آزمایشگاه تحت نظر گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل و سه آزمایشگاه تحت نظر گروه […]

آزمایشگاه های دانشکده

درباره دانشکده علوم جنگل

 ………………………………………………………………………………………………………………………… دانشکده علوم جنگل درمیان اکوسیستم های متنوع موجود بر روی خشکی های زمین، جنگل ها با میزبانی مجموعه ای از فرایندهای پیچیده اکولوژیکی، موجب شکل گیری و جریان مستمر تولیدات و خدماتی می شوند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در حیات اقتصادی و یا معاش انسانی نقش آفرین هستند. این جریان مستمری که […]

درباره دانشکده علوم جنگل

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی دانشکده علوم جنگل شامل افراد زیر است:   نام و نام خانوادگی رتبه علمی تخصص آخرین مدرک تحصیلی پست الکترونیک رامین رحمانی         دانشیار         اکولوژی جنگل         دكتري تخصصي rahmani@gau.ac.ir محمد رضا کاووسی   دانشیار       پاتولوژی جنگل     […]

اعضای هیات علمی

پرسنل اداری

پرسنل اداری نوع مسئولیت عکس پرسنلی حسین مقدم مسئول دفتر واحد مدیریت دانشکده   علی اکبر محمد علی پورملکشاه مدیریت جنگل آموزشی-پژوهشی دکتر بهرام نیا جواد کردی کارشناس اداره آموزش   فاطمه الازمنی کارشناس اداره آموزش   خلیل­ الله زمانی کارشناس امور آموزشی گروه سیدرضا عقیلی مسئول آزمایشگاه ­های گروه جنگلداری   فاطمه رفیعی جزی […]

پرسنل اداری

انجمن های علمی

مشاور انجمن علمی در سال تحصیلی 96-95: دکتر جهانگیر محمدی (عضو هیات علمی گروه جنگلداری) دبیر انجمن علمی در سال تحصیلی 96-95: مجید طاری نژاد (دانشجوی کارشناسی جنگلداری) فعالیتها: ردیف موضوع برنامه مجری تاریخ 1 برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش انجمن علمی جنگلداری 21 الی 27 آذرماه 1390 2 تهیه پوستر معرفی دانشکده علوم جنگل انجمن […]

انجمن های علمی